Absorptiolaitteet

Calefa tarjoaa absorptiolaitteita sekä lämmitys- että jäähdytyskäyttöön.

Absorptiolaitteiden käyttöenergiana toimii:

  • Höyry 1...9 bar
  • Kuuma vesi +65...+150°C
  • Moottorien pakokaasut +250...+700°C
  • Lämpötehot 100 kW...10 MW

Absorptiolaitteet soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa on käytettävissä kuumaa käyttöenergiaa. Absorptiolaitteen etuna on pieni sähkönkulutus, noin 5 kW sähköä per 1 MW jäähdytystehoa. Absorptiolaitteet mitoitetaan asiakaskohtaisesti.

Absorptiolaitteiden toiminta perustuu litiumbromidivesi-liuoksen voimakkaaseen absorptio-ominaisuuteen. Liuosta pumpataan sähköteholtaan pienillä prosessipumpuilla, ja lämmönsiirtyminen perustuu veden höyrystymiseen, lauhtumiseen ja absorptioon eri paineissa.

Absorptiolaitteet ovat kestäviä, toimintavarmoja ja niiden huollon tarve on vähäistä. Absorptiojäähdyttimen tyypillinen COP on 0,7...1,0.
 

calefa_cop-kaavio.png

Absorptiojäähdytin

absorptiolaite_1.png

Absorptiolaite lämpöpumppukäytössä pumppaa alemmasta lämmönlähteestä lämpöenergiaa ylemmälle tasolle. Absorptiolämpöpumpun tyypillinen COP on 1,7...2,0.

calefa_cop-kaavio2.png

Absorptiolämpöpumppu

Absorptiolaite_2.png

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!