Calefan tarina

Miten teollisuus voi samanaikaisesti parantaa tuotantoaan, vähentää päästöjä ja leikata energiakulujaan pysyvästi? Ja hankkia tämän kaiken yhdeltä ovelta varmistaen, että kaikki varmasti toimii kuten on sovittu.

Kaikki sai alkunsa työporukasta, joka oli keksinyt ratkaisun teollisuuden hukkalämmön uusiokäyttöön. Tästä visiosta syntyi vuonna 2013 Calefa Oy.

banneri-mukit.jpg

Mistä kaikki sai alkunsa

Alussa meitä oli työporukka laitevalmistuksessa tekemässä teollisuuden jäähdytystä, lämmön talteenottoa ja ilmanvaihtoa.

Näimme markkinoilla selkeän ongelman.

Kun teollisuuteen toimitetaan pelkkiä laitteita, käytännössä kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Lopputulos hyvin usein on, että osana järjestelmää laite ei toimi kuten odotetaan.

Laitetoimittajalta kysyttäessä vastaus on, että laite itsessään toimii oikein. Vika on jossain muualla, mutta missä? Samaa kun sanovat myös projektitoimituksen muut eri osapuolet.

Osatoimituksessa sellaista tahoa, joka katsoisi kokonaisuutta ei ole olemassa. Pieniin palasiin jaetussa toimituksessa kukin vastaa vain omasta hyvin kapeasta osa-alueestaan. Lisäksi rajapinnoille syntyy alueita, jotka eivät kuulu kenellekään.

Tämän myötä tilaaja joutuu kohtuuttomaan asemaan. Asiantuntemusta järjestelmistä pitäisi olla enemmän kuin sen toimittajilla.

Jos kukaan ei ota vastuuta kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta, se yleensä johtaa pettymyksiin. Epäluottamus ja pettymykset energiainvestoinneissa taas johtavat helposti siihen, että ne jätetään tekemättä.

Aloimme pohtia, miten tilanteen voisi ratkaista.

Millä tavalla eri laitteet ja teollisuuden hyvinkin monimutkaiset järjestelmät saadaan toimimaan kokonaisuutena? Miten ostaminen tehdään turvalliseksi?

Päädyimme liikeideaan, jossa me otamme vastuun siitä, että koko järjestelmä toimii.

Tästä visiosta syntyi Calefa Oy, tutun työporukan voimin. Täysin omilla riskeillä, täysin omilla rahoilla. Kotipihan huvimajassa vuonna 2013, syvimmän laman aikaan.

pyoreapoyta-banneri.jpg

Calefalaisia pyöreän pöydän ääressä kesällä 2018.

Liikeidea

Teemme teollisuudelle hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmiä kokonaistoimituksina. Samalla otamme vastuun siitä, että järjestelmä varmasti toimii sovitulla tavalla.

Muutamat yritykset olivat ennen meitä yrittäneet samaa, mutta epäonnistuneet. Calefaa perustettaessa analysoimme tarkkaan, miksi niin oli käynyt. Kehitimme sen pohjalta oman liikeideamme.

Järjestelmäkokonaisuus on niin monitahoinen, ettei se ole pelkästään laitteidensa summa. Tällaisessa toimitustavassa pitää tuntea myös prosessi ja sen käyttäytyminen.

Kokonaisjärjestelmätoimittajalla pitää olla laaja osaaminen ja sen tulee kyetä kantamaan riskejä. Kyse on asiantuntijatyöstä, jossa kaikki lähtee ihmisistä ja heidän välisestä yhteistyöstä.

lampokamera-banneri.jpg

Esiselvityksessä kartoitetaan kohteen hukkalämmön lähteet ja hyödyntämiskohteet sekä energiansäästöjen suuruusluokka.  Minkä kartoitamme, sen myös pystymme kokonaisjärjestelmänä toimittamaan.

Mistä uskallus on syntynyt?

Meillä on ollut alusta lähtien vahva usko siihen, että tälle palvelulle on kysyntää. Tarve kentällä on näkynyt selvästi. Yritysten pitää saada leikattua päästöjä ja kustannuksia.

Ratkaisuissamme pääoman tuotot ovat ylivoimaisia mihin tahansa investointeihin nähden: 30-100 %. Parhaissa tapauksissa tuotto on toistasataa prosenttia, jolloin se on niin suuri, että raha tuottaa itsensä takaisin alle vuodessa. Silloin ei puhuta edes investoinnista, vaan kirjanpidollisesti kyse on kulusta.

Toinen syy uskallukseen ovat oikeat ihmiset. Yli 150 teollisuudelle toimitetun kokonaisprojektin kokemuksella voimme todeta, että meiltä löytyy johtava alan asiantuntemus ja menetelmät.

Minkä energiansäästön kohteessa kartoitammekin, pystymme sen  kokonaisjärjestelmänä toimittamaan. Tässä meidän mallimme toimia poikkeaa perinteisestä energiansäästökartoituksista.

Ratkaisumme ovat yhdistelmä tietotaitoa ja huipputeknologiaa, jota ei välttämättä ole muualta saatavissa. Innovoimme ja teemme tuotekehitystä teollisuuden todellisiin tarpeisiin. Esimerkiksi 130°C asteen lämpötiloja tuottavat kuumalämpöpumput ovat oman kehitystyömme tulosta, ja ne on todettu käyttökohteissa toimiviksi.

energiamessut2019.jpg

Energiamessuilla julkaistiin maailman uutuutena kuumalämpöpumppu, joka jalostaa haaleistakin hukkalämmöistä teollisuuden tarvitsemia jopa 130°C:een lämpötiloja.

Ihmiset

Henkilöissä ja hengessä ovat tämän yhtiön arvot. Työilmapiiri ja henkilökemiat ovat Calefalla 100 % kaikesta.

Ylivoimainen arvomme on, että arvostamme kaikkia ihmisiä tasan samalla tavalla. Kaiken teemme ryhmässä. Kaikilla on samat oikeudet ja velvoitteet. Kukin meistä arvostaa toisiaan. Olemme samalla tasolla.

Joukossa pitää olla erilaisia ihmisiä. Erilaisuudesta tulee enemmän kuin osiensa summa. Jääräpäätä joukossamme ei voi olla, vaan täytyy kyetä katsomaan joustavasti dynamiikkaa.

Calefalla kaikki puhuvat kaikesta ja katsovat kokonaisuutta. Kukin meistä lähtee keikalle mihin tahansa. Ratkaisumme ovat saumattomasti toimivan asiantuntijatiimin tulosta.

Yritämme jatkuvasti kehittää sitä, että töissä on kiva olla. Meillä on yhteisiä tapahtumia ja pyöreä kahvipöytä, jolla on hirveän iso merkitys. Olemme toistemme kanssa koko ajan tekemisissä. Näin oppii tuntemaan itse kukin toinen toisensa.

vesan-laksiaiset.jpg

Toimitusjohtajan paikalle siirtyi helmikuussa 2019 Petri Vuori, joka kuuluu Calefan perustajajäseniin. Vesa Tammisen läksiäisiä vietettiin Lahden Upseerikerholla. 

Mistä nimi Calefa tulee?

calefacio (lat.) = lämmittää, calefacion (lat.) = lämmitys

Kukin kehitteli nimiehdotuksia ja niitä heiteltiin ilmaan. Istuttiin kahvilla Lahden satamassa ja mietittiin nimeä porukalla. Ehdotuksia oli pöydässä eri näköisiä ja jostain syystä nimi Calefa, joka tulee latinan kielestä calefacio eli lämmittää, jäi kaikille mieleen.

Tosin jo silloin tunnistettiin, että nimi on siinä mielessä huono valinta Suomessa, kun siinä ovat kirjaimet c ja f. Ei se aina suomalaisen suuhun istu. Välillä ollaan oltu Kaleva.

banneri-valvont.jpg

Kohteen etävalvontaa ja optimointia tehdään vähintään vuoden ajan hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmän käyttöönotosta. Näin varmistamme asiakkaallemme parhaat mahdolliset energiasäästöt kaikissa käyttötilanteissa, jokaisena neljänä vuodenaikana.

miksi hukkalämpöjen hyödyntäminen on niin hyvä juttu?

Teollisuudelle hukkalämpöjen hyödyntäminen on valtava potentiaali. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää uusiokäytössä omissa prosesseissa, sillä voidaan lämmittää kiinteistöjä tai myydä kauko- tai aluelämpöverkkoon.

Calefan mallissa energia laitetaan tekemään työ moneen kertaan sen sijaan, että se hukattaisiin kertakäyttöisenä ilmaan tai veteen.

Hukkalämmön uusiokäyttö parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä, koska uuden energian ostotarve vähenee merkittävästi. Pienempi ostoenergian määrä näkyy suoraan yhtiön tulosrivillä.

Samalla myös CO2-päästöt leikkaantuvat. Mikä parasta, niin energiasäästöt kuin CO2-leikkaukset ovat pysyviä.

Haluamme, että energiaa käytetään vastuullisesti, taloudellisesti ja järkevästi.

Teemme järjestelmiä, jotka uusiokäyttävät kerran käytettyä energiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Järjestelmiä, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä.

Meistä talouden ja ympäristöystävällisyyden ei tarvitse olla ristiriidassa. Siitä todisteenamme on yli 150 teollisuudelle ja voimalaitoksille toimitettua projektia.